NLF / Mikrofly / Flere hendelsesrapporter 2017
Roger Holm

Flere hendelsesrapporter 2017

Flytryggingsutvalget (FTU) har samlet et nytt sett med 33 hendelsesrapporter fra 2017 til og med den 7. oktober, hvorav de siste ti er en foreløpig publisering. En slik samling rapporter inneholder ofte et antall nesten like hendelser som går igjen som en trend et år. Noen ganger legger vi ut foreløpige versjoner med alvorliglighetsklasse "F" (Foreløpig) til forhåndspublisering. Disse er da ikke behandlet av FTU, men vil behandles etter hvert og publiseres i ferdig versjon med angitt alvorlighetsklasse. Rapportene er å finne under FLYTRYGGING => Hendelsesrapporter.