NLF / Mikrofly / Føringer for flytryggingsmøtet 2019
Roger Holm

Føringer for flytryggingsmøtet 2019

Foto: Uhell kommer ofte svært overraskende

Flytryggingsutvalget (FTU) kommer hvert år med føringer til temaer som skal brukes i klubbenes årlige flytryggingsmøter. Temaene velges ut fra hendelsesrapporter, granskninger, reaksjoner i miljøet, potensielle risiko-områder etc. Vi tar også signaler fra andre miljøer som vi kan sammenligne oss med - nasjonalt og internasjonalt.

For 2019 kommer tema på denne websiden innen 1. mars:

Stig Børrestuen
Leder Flytryggingsutvalget