NLF / Mikrofly / Endring i forsikringsordningen
Roger Holm

Endring i forsikringsordningen

Vi har blitt varslet om at det blir endringer i våre forsikringsavtaler, og at det går mot bytte av selskap. Saken er under arbeid i seksjonene og NLF, og vi kommer med konkret informasjon til våre medlemmer når tiden er inne.