NLF / Mikrofly / En testnyhet
Jon Gunnar Wold

En testnyhet

Veum Airpark ved Fredrikstad 1. september. Max Pedersen (t.v) er alltid hjelpsom - her under forgassersynkronisering. Foto: Tom Brien, NLF

Her kommer innholdet i artikkelen