NLF / Mikrofly / Aktivitetstimene for 2013
Roger Holm

Aktivitetstimene for 2013

Med Mainair trike på vei mot Sørumsand en gang på '80 tallet. Foto: Otto Scharff

Da er det atter tid for å samle sammen våre totale antall starter og antall flytimer som hver og en av oss har utført i 2013. Som før har arkivaren (eller evt. den klubben har pekt ut) i hver klubb ansvaret for å melde inn starter og timer for alle sine aktive mikrolette luftfartøy til oss. Last ned Excel arket, hent inn data fra deres aktive medlemmer, og før på starter og timer i DEN rekkefølgen for hvert av din klubbs fly.

Hele Excel arket sendes deretter inn til tom.bjerke@nlf.no innen 15. januar.