NLF / Mikrofly / AKTIVITETSRAPPORTERING FOR 2013
Tom Bjerke

AKTIVITETSRAPPORTERING FOR 2013

Grunnlaget for aktivitetsrapporteringen for 2013 vil bli gjort tilgjengelig på denne webside rett over nyttår!

Vi anmoder allerede nå at klubbene kontakter alle eiere av mikrofly som har klubbtilhørighet, og anmoder de om å innrapportere antall gjennomførte timer og starter for angjeldende mikrofly for hele 2013. Disse opplysningene sendes inn til den kontaktperson klubben har utpekt. Seksjonen mottar komplett oversikt fra hver enkelt klubb, etter fastsatt mal.