NLF / Mikrofly / AIC N19/15 Oppfordring til lyttevakt
Roger Holm

AIC N19/15 Oppfordring til lyttevakt

AIC-N19/15 24 AUG Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner

Denne AIC erstatter AIC-N 14/15.

Det har vært rapportert inn gjentatte nærpasseringer mellom ubemannede luftfartøy (RPAS), luftsportsutøvere og bemannede luftfartøy i bakkenære operasjoner. Dette grunnet økt aktivitet med ubemannede luftfartøyer (RPAS) og økt aktivitet for luftsportsutøvere forøvrig.

Oppfordring til lyttevakt gjelder alle bemannede fartøyer som opererer under 500 fot AGL i luftrom klasse G på 123.5 MHz (NLF-frekvensen). De RPAS operatører som innehar gyldig radiotelefonisertifikat oppfordres til å sende blindt på 123.5 MHz for å informere øvrig lufttrafikk om fartøyets posisjon og høyde.

RPAS operatører og luftsportsutøvere oppfordres også til å varsle andre luftfartøy på samme frekvens om utilsiktede retnings- eller høydeendring.I trafikkinformasjonssoner (TIZ), samt i kontrollsoner (CTR) utenfor åpningstid for ATC, som begge er luftrom klasse G med krav til å lytte og sende blindt på publisert frekvens for aktuelt luftrom, skal publiserte frekvenser i AIP for den aktuelle TIZ eller CTR anvendes.

De viktigste prinsippene i denne forbindelsen er:Oppfordringen gjelder all bemannet luftfart i bakkenære operasjon.RPAS operatører oppfordres til bruk av toveis radiokommunikasjon ved VLOS (Innenfor synsvidde) operasjoner i Luftromsklasse G. (AIC-N 14/13).

Høyder skal rapporteres i antall fot AMSL.