Bli mikroflyger!

Opplev friheten og enkelheten ved mikroflyging

Bli mikroflyger

Luftfartstilsynet har utarbeidet en informativ veileder om vinterflyging.

Mikroflyseksjonen vil avholde instruktørkurset 2019 i Drammen, torsdag 7. – søndag 10. februar 2019.

Beskrivelsen av hendelsesforløpet og problemstillingene som berøres i denne rapporten egner seg til undervisning i mikroflyklubbene. Momentene som drøftes er kjente, og omtalt i gjeldene sikkerhetssystem. Norges Luftsportforbund forutsettes å benytte rapporten i sitt videre flytryggingsarbeid.

Tyveri av Rotax 912 har forekommet over hele Europa i de siste årene, og nå har vi også fått merke uvesenet i Norge. På Spydeberg mikroflyplass har to 912-motorer blitt demontert og fjernet fra parkerte fly i nattens mørke, i tillegg til at flere tenningsanlegg til samme typemotor er vekk.

Mikroflystyret hadde møte den 12. og 14. oktober, og protokollene ligger på plass samlet i ett felles dokument sammen med de foregående protokollene.

SBLSA-012-2016 Dynamic WT9 – Spinn-egenskaper En viser til tidligere utsendt info om ”mulig usikker tilstand” publisert 19.09.2018 hvor det reises tvil om stall og spinn-egenskapene til Dynamic WT9, og en påfølgende presisering publisert 29.09.18.

Tittel Dato Klubb
Ski - & sjøflyging 31.12-2018 NLF Ski- & sjøflykomiteen