NLF / Info / Tildelte seksjonshederstegn mikrofly, modellfly og ballong

Tildelte seksjonshederstegn mikrofly, modellfly og ballong

Seksjonshedertegn - mikrofly Seksjonshederstegn - modellfly
2013 Bjørn Erik Myhre 2020 Øyvind Bardalen
2012 Hermod Trana 2020 Olav Eide
2003 Tom I. Bjerke 2019 Bjørn T. Hagen
2002 Håvard Mælum 2018 Jon Gunnar Wold
2001 Tor Berg 2016 Geir Tønnesen
1998 Ivar Korsvold 2016 Richard Knoph
1997 Ivar Husby 2015 Emil Nilsen
1996 Knut Rygh 2014 Tore A. Hansen
1995 Otto Scharff 2014 Rune Pavestad
    2013 Martin Krafft
    2013 Thorbjørn Jespersen
    2012 Jan Lødner
    2010 Per A. Iversen
    2008 Jan Bratbak
    2006 Svein Leivseth
Seksjonshederstegn - ballong 2005 Lars G. Moland
1996 Mikael Klingberg 2004 Einar Brandt
    2001 Petter Harsem
    1998 Sigmund Lockert
    1997 Tørres Hegre
    1996 Hans Petter Aaser
    1995 Tore Jemtegaard