NLF / Info / Tildelte seksjonshederstegn fallskjerm og hang- og paragliding

Tildelte seksjonshederstegn fallskjerm og hang- og paragliding

Seksjonshedertegn - fallskjerm Seksjonshederstegn - hang-, para- og speedgliding
2014 Thomas Solli 2018 Frode Halse
2014 Erik Johnsen 2018 Ole Johnny Rønneberg
2013  Lars Kjersem 2016 Stein-Tore Erdal
2013 Odd Tore Bjerkeset 2016 Stein Sørensen
2012 Olaf Olsen 2010 Øyvind Ellefsen
2011 Stig Bjørneberg 2009 Asbjørn Andersen
2010 Leif Rakfjord 2006 Knut Løndal
2009 Ketil Firing Hanssen 2005 Nils Åge Henden
2008 Terje Hauger 2005 Kjell Chr. Krane
2008 Halvor Hagen 2002 Thor Solø
2007 Vibeke Valle 2000 Per Arne Soldal
2007 Steinar Dromnes 1999 Bjørn Karr
2005 Jørn Strand 1998 Ronny Helgesen
2000 Ann Kristin M. Wiik 1997 Roar Skuggedal
1999 Elisabeth Warren    
1998 Rune Røksund    
1997 Odd Heimstad    
1995 Hauk Olaussen