Norges Luftsportforbunds sekretariat

Norges Luftsportforbund
Besøks- og postadresse: Møllergata 39, 0179 Oslo
Fakturaadresse: Fakturamottak, 0840 OSLO
Faktura på e-post: faktura@nlf.no 
Telefon: +47 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no

NLF er tilknyttet NIF's sentralbord på Ullevål Stadion.
Det oppfordres til å benytte direktenummer - dersom du vet hvem du skal snakke med.

Åpningstider
Sekretariatet har kjernetid mellom 9 og 15 alle hverdager.

Direkte telefonnummer:

Generalsekretær John Eirik LAUPSA 908 89 477
Kvalitet/sikkerhetssjef Jostein TANGEN 911 40 555
Aktivitetskonsulent - barn/ungdom Tom BRIEN 481 49 500
Medlems-/sertifikatregister Sissel ORDERDALEN 916 59 450
Regnskap Rut SOLLIEN 915 70 135
NLF / CAMO:    
Flyteknisk fagsjef / CAMO Einar BJØRNEBEKK 971 23 448
Fagseksjonene:    
Fallskjerm fagsjef/admin. Jan Erik WANG 907 04 646
Hang-/paragliding fagsjef/adm. Arne Håkon HILLESTAD 908 67 560
Modellfly fagsjef/admin Jon Gunnar WOLD 416 20 374
Mikrofly fagsjef/admin Tom BJERKE 995 45 119
Motorfly fagsjef/admin Santiago AMENGUAL 472 55 490
Seilfly fagsjef/admin Steinar ØKSENHOLT 995 77 598
     
Flynytt : redaktør Torkell SÆTERVADET 913 50 394
     
Seilflysenteret  TLF :  62 41 23 98
Starmoen, Elverum FAX : 62 41 28 85
Vertskap og bookingGuri AARHUS                       41 41 31 51
Driftsleder Espen AARHUS                    91 81 11 55
   
Fallskjermsenteret
Østre Æra, Rena

(mai - september) TLF :

916 41 801
     
Hang- og paraglidersenteret
Vågå

(sommer) TLF :

955 21 275
     
Norsk Aero AS    
Frem til 31.03.2013 var NLF eier av Norsk Aero AS. Selskapet er solgt til Øivind Tollefsen som driver trykk og distribusjonsvirksomheten videre. Samarbeidet mellom NLF og Norsk Aero AS fortsetter men som helt uavhengige enheter.
Pilotbutikken AS     
I tiden NLF var eier av Norsk Aero AS ble Pilotbutikken (tidl. NAK-Shop) drevet som egen avdeling i selskapet.

Pilotbutikken AS er per 31.03.2013 etablert som et eget selskap som eies og drives av Frode Johansen. Samarbeidet mellom NLF og Pilotbutikken fortsetter men som helt uavhengige enheter.

   
 Luftfartsskolen AS    

Frem til juli 2013 eide NLF 90,91 % av aksjene i Luftfartsskolen AS. Per 03.07.2013 har forbundet solgt seg ned slik at gjenværende eierandel er 20 % av selskapet. Største aksjonær er nå Luffartsskolen Holding AS. Et aktivt samarbeidet mellom NLF og Luftfartsskolen AS fortsetter.

  

TLF :
FAX :

23 10 29 40
23 10 29 41
Besøksadresse: Wergelandsveien 3  
Postadresse: Postboks 826 Sentrum
0104 OSLO
 

 

 


Post- og besøksadresse
Møllergata 39
0179 Oslo
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer: 974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK