NLF / Info / Medlemsservice

Medlemsservice

Fornyelse av flygebevis

For å fornye dine flygebevis må du fylle ut skjema for fornyelse og sende til medlemsservice pr. post eller e-post. Her finner du de ulike skjemaene for de flygebevis NLF utsteder:

Selvebetjening i medlemsregisteret MeLWin

Norges Luftsportforbund fører et sentralt medlemsregister for alle tilsluttede klubber, samt utsteder lisenser til utøvere. På vegne av myndighetene fører NLF register over alle norske mikrofly. Alle registrene er samlet i et sentralt medlems-, lisens- og fartøyregister kalt MeLWin (Medlems og Lisenssystem for Windows).  Fra denne siden har du direkte tilgang til registrene i MeLWin.

Nye medlemmer kan melde seg inn ved å trykke på Bli medlem og der legge inn personlige data og velge klubb. Informasjon om medlemskategorier og generelt om kontingenter finner du her! Er du alt medlem i en klubb tilsluttet NLF og ønsker å melde deg inn i ytterligere en annen klubb, må du sende e-post til medlemsservice melwin@nlf.no med opplysning om hvilken klubb du ønsker medlemskap i.

Eksisterende medlemmer kan administere sitt eget medlemskap og de opplysninger som er registrert på seg som medlem ved å trykke på Medlemsdata. Her kan man også skrive ut medlemsbevis og lisensbevis. Medlemsnummer og personlig nøkkel finner du på medlemskortet for inneværende år. Merk at den personlige nøkkelen endres hvert år ved årsskiftet. Les mer om medlemsdata.

Under Mikroflyregister finner du opplysninger om alle mikrofly registret i  NLFs mikroflyregister. De øvrige lenkene er beregnet for personell i klubbene med spesielle oppgaver.