Tildelte seksjonshederstegn mikrofly, modellfly og ballong

 

Seksjonshedertegn - mikrofly Seksjonshederstegn - modellfly
1995 Otto Scharff 1995 Tore Jemtegaard
1996 Knut Rygh 1996 Hans Petter Aaser
1997 Ivar Husby 1997 Tørres Hegre
1998 Ivar Korsvold 1998 Sigmund Lockert
2001 Tor Berg 2001 Petter Harsem
2002 Håvard Mælum 2004 Einar Brandt
2003 Tom I. Bjerke 2005 Lars G. Moland
2012 Hermod Trana 2006 Svein Leivseth
2013 Bjørn Erik Myhre 2008 Oddvar Kristiansen
    2008 Jan Bratbak
    2010 Per A. Iversen
    2012 Jan Lødner
Seksjonshederstegn - ballong 2013 Thorbjørn Jespersen
1996 Mikael Klingberg 2013 Martin Krafft
    2014 Tore A. Hansen
    2014 Rune Pavestad
    2015 Emil Nilsen
       
       
       
 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK