Hederstegn tildelt side 3

Oversikt over tildelte Seksjonshederstegn motorfly og seilfly.

For øvrige hederstegn:
- NAKs æresmedlemmer
- NAKs gullmedalje

- NAKs sølvmedalje
- NAKs gullnål

- Seksjonshederstegn motorfly og seilfly
- Seksjonshederstegn fallskjerm og hang- og paragliding
- Seksjonshederstegn mikrofly, modellfly og ballong
- FAI hederstegn

  Seksjonshedertegn - motorfly
  Seksjonshederstegn - seilfly
1994 Tor Kirkvaag
1994 Birger W. Bulukin
1995 Lars Rasmussen
1995 Nils H. Kraugerud
1996 Arne Mathisen
1996 Grethe Verde
1997 Mikael Aksdal
1997 Jan Stikbakke
1998 Øystein Belsvik
1998 Hans Petter Fure
1999 Asbjørn Føsker
1998 Tore Bjørnstad
2000 Ragnar K. Østby 1999 John Eirik Laupsa
2001 Gunnar Hermansen 2000 Knut Håvard Berg
2002 Tor Wattum 2001 Gunnar Øxseth
2003 Rolf Liland 2001 Arne Gjelten
2004 Bjørn Strøm 2003 Arild Solbakken
2005 Aleksander Wasland 2004 Raymond Dalen
2006 Kjell Hamre 2004 Peder Lien
2007 Ole Jørgen Kjellmark 2005 Mattis Thørud
2008 Odd Stormorken 2007 Geir Raudsandmoen
2009 Tor A. Fusdahl 2008 Rainer Pedersen
2010 Steinar Østby 2008 Torleif Staveland
2011 Einar Bjørnebekk 2009 Leif J. Ulvatne
2012 Ivar Dyrdal 2010 Tom Erik Hole
2013 Olav Kjeserud 2011 Svein Birkeland
    2012  Henning Lundstrøm
    2013  Marit Lindstad
    2013 Jan Arild Lindstad
    2014 Jo Inge Bjørø
 
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK