NLF / Info / NAKs æresmedlemmer og de som er tildelt forbundets gullmedalje

NAKs æresmedlemmer og de som er tildelt forbundets gullmedalje

  NAKs æresmedlemmer   Gullmedalje
    2019 Rolf Liland
2003 Bjarne Bergsund 2018 Eirik Walle
1995 Wilhelm Mohr 2017 Narve Jensen
1989 Bjørn Western 2016  Kjell Lyshaugen
1987 Anders Høegh 2015  Tor Berg
1985 Erling Vold 2013  Tormod Veiby
1982 Rolf Sundt 2011 Otto Scharff
1962 Georg Bull  2011 Tom Erik Hole
1949 Sindre Hesstvedt 2010 Olav Edvin Harefallet
1949 F. Armstrong 2009 Jan Otto Reimers
1948 Bjarne Øen 2007 Christer Fuglesang
1939 Harriet Førslev 2005 Arild Solbakken
1938 Helmut Kalkstein 2002 Olav F. Aamoth
1938 Jean Batten 1997 Lasse V. Aasheim
1936 Emil Kropf 1996 Tor Johannessen
1935 Christian Doxrud 1995 Arne Flod
1935 Christian August Thorne 1992 Eilif Ness
1935 Thor Solberg 1991 Bjarne Reier
1934 Lincoln Ellsworth 1990 Peter L. Nissen
1934 Einar Sem-Jacobsen 1988 Odd Arnesen
1934 Hans Fleischer Dons 1987 Bjarne Bergsund
1934 Rolf Thommesen 1987 Anders Høegh
1934 Louis Bleriot 1985 Gunnar Bakke
? K. Fenckl 1985 Erling Vold
1933 Karl Faucht 1979 Wilhelm Mohr
1933 J. Ræder 1979 Martin Gran
1933 Hjalmar Riiser-Larsen 1969 Alf Gunnestad
1933 Finn Lutzow-Holm 1969 Ludvig G. Braathen
1933 J. Piccard 1969 Viggo Widerøe
1930 Bernt Balchen 1969 Michael J. Collins
1930 Tryggve Gran 1969 Edwin E. Aldrin jr.
1929 Lady Bailey 1969 Neil A. Armstrong
1928 Carl Ben Eielson 1963 Harold R. Gillman
1928 G. Hubert Wilkins 1962 Hans Grøn Lund
    1959 Georg Bull
    1951 Ch. Blair 
    1949 F. Armstrong 
    1949 Ole Reistad 
    1949 Sindre Hesstvedt 
    1948 Bjarne Øen
    1938 Jean Batten 
    1935 Thor Solberg 
    1934 Louis Bleriot 
    1934 Hjalmar Riiser-Larsen
    1933 Finn Lutzow-Holm
    1933 J. Piccard
    1930 Bernt Balchen
    1930 Tryggve Gran 
    1929 Lady Bailey 
    1928 Carl Ben Eielson 
    1928 G. Hubert Wilkens