NLF / Info / Luftsportstyret, komiteer og utvalg

Luftsportstyret, komiteer og utvalg

Etter valget på Luftsportstinget 6. april 2019 har Luftsportstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen denne sammensetningen:

President Asle Sudbø asudbo@gmail.com (modellfly)
1. visepresident Nic Nilsen nicpilot@icloud.com (motorfly)
2. visepresident Mariann Brattland mmoen@live.no (hang-, para- og speedgliding / seilfly)
Styremedlemmer: Martin Bjørndahl martin.bjorndahl@gmail.com (ungdomsrepresentant)
  Reidar Bratsberg reidar@ravn.no (ballong)
  Kristian Moxnes kristmox@gmail.com (fallskjerm)
  Jon Erik Staurset j.e.staurset@gmail.com (hang-, para- og speedgliding)
  Sigurd Brattetveit sigurd.brattetveit@hjertevakten.no (mikrofly)
  Espen Bakke espen@gjardar.com (modellfly)
  Bjørn Egenberg bjegenberg@hotmail.com (motorfly)
  Rebecca Hansen  reb.dahl.hansen@gmail.com (seilfly)
       
Varamedlemmer: Bendik Harald Thommesen   (ungdomsrepresentant)
  Hans Rune Mikkelsen   (ballong)
  Janne Strømmen   (fallskjerm)
  Brynhild Jorid Rotvold   (hang-, para- og speedgliding)
  Stein Erik Lundblad   (mikrofly)
  Anders Holt Jakobsen   (modellfly)
  Linda Christine Lilleng   (motorfly)
  Johan Heggelund   (seilfly)
       

Seksjonsstyrene (følg lenke til seksjonens side):
  Ballongseksjonen  
  Fallskjermseksjonen  
  Hang-, para og speedgliderseksjonen
  Mikroflyseksjonen  
  Modellflyseksjonen  
  Motorflyseksjonen  
  Seilflyseksjonen  

Komiteer og utvalg valgt av tinget:
   
     
 Kontrollkomité: Lars Rasmussen  lars.rasmussen@bkkfiber.no leder (motorfly og fallskjerm)
  Inger Grimstad  ingergr@hotmail.com medlem (HG/PG)
  Hans Fredrik Wille  hansfwille@gmail.com medlem (mikrofly)
. Mette Lium  mettelium@gmail.com varamedlem (seilfly)
  Pål Vindfallet pvindfallet@gmail.com varamedlem (mikrofly)
     
Valgkomité: Torolf Paulshus leder (fallskjerm)
  Tone Bergan nestleder (fallskjerm)
  XXXX medlem (ballong)
  Vibeke Valle medlem (fallskjerm)
  Trude Steen medlem (HG/PG)
  Tormod Veiby medlem (mikrofly)
  Audun Thinn medlem (modellfly)
  Ola Lilloe-Olsen medlem (motorfly)
  Ole Andreas Marskar medlem (seilfly)

Komiteer og utvalg oppnevnt av forbundsstyret
OPPDATERT LISTE ETTER LUFTSPORTSTYRETS VEDTAK PÅ MØTE 24. NOVEMBER 2017:
 .    
Ungdomskomité: Vegard Rytter leder (varamedlem til Luftsportstyret)
  John Ole Hollenstein nestleder (modellfly) medlem av Luftsportstyret
  Maja Bjerke Drøyli medlem (fallskjerm)
  Elisabeth Bye medlem (HG/PG)
  Hans Auflem medlem (mikro)
  Sindre Holberg medlem (motorfly)
  Sondre Bjørø medlem (seilfly)
  Tom Brien NLFs administrasjon, aktivitetskonsulent
     
Luftromskomité: Per Osen leder (seilfly)
  Roger Holm (mikrofly)
  Frank Due Halvorsen (fallskjerm)
  Per G. Strømmen (motorfly)
  Thomas Hirsch (HG/PG)
  Rolf Meum (modellfly)
  Jarle Mathisen (seilfly)
  Hans Rune Mikkelsen (ballong)
  Gunnar Aarø (konsulent)
     
Anleggskomité: Lars Øyno leder (motorfly / mikrofly / seilfly)
  Arild Solbakken (ballong)
  Frode Graff (HPS)
  Ramsy Suleiman (fallskjerm)
  Pål Vindfallet (mikrofly)
  Ulf Bjørtomt (motorfly)
  Håvard Gangsås (seilfly)
  Morten S. Haave (modellfly)
     
     
Teknisk komité: Ole Baartvedt leder
  Eirik Bruset (motorfly)
     
Miljøkomité: Oppgaven ivaretas av administrasjonen  
  Torkell Sætervadet (ansatt rådgiver)
     
Lovkomité: Karin Bjørnebekk medlem (seilfly)
  Arne Mathisen medlem (motorfly)
     
Ankekomité: Thomas K. Becke leder (fallskjerm)
  Karin Bjørnebekk medlem (seilfly)
  Arne Mathisen medlem (motorfly)
   
 Hederstegnskomitè: Torolf Paulshus leder (fallskjerm)
  Narve Jensen medlem (modellfly)
  Rebecca Hansen medlem (seilfly)
  Ola Lilloe-Olsen medlem (motorfly)
     
Prosjektgruppe Nye NLF anlegg: Gruppen er nedlagt per 24.11.2017  
    )

Delegater til internasjonale organisasjoner:
     
Fédération Aéronautique Internationale, FAI (listen er oppdatert per 24. november 2017 på grunnlag av vedtak i Luftsportstyret samme dato): 
  Rolf Liland visepresident FAI
.    
FAI kommisjoner Delegat Alternativ delegat
CIA - ballong: Arild Solbakken Mikael Klingberg
GAC - motorfly: Kurt Norevik Petter Strømme
CIG - helikopter Linda Christine Lilleng  
IGC - seilfly: Lars Rune Bjørnevik Arild Solbakken
IPC - fallskjerm: Trude Sviggum Kristian Moxnes
CIAM - modellfly: Narve Jensen Tom Erik Sørensen
CIVA - aerobatics: Thore Thoresen Ivar Dyrdal
CIMA - mikrofly: Tormod Veiby Alf Nipe
CIVL - HG/PG: Øyvind Ellefsen Jon Erik Staurset
CIACA - amatørb. Lars Øyno Thomas Brødreskift
     
 
Europe Air Sports (EAS) Lars Øyno delegat
European Gliding Union (EGU) Steinar Øksenholt delegat
European Hanggliding and Paragliding Union (EHPU) Trond Nilsen delegat
European Microlight Federation (EMF) Roger Holm delegat
European Powered Flying Union (EPFU) Bjørn Skogøy delegat
European Parchute Union (EPU) Hans Christian Heer Amlie delegat
European Federation of Light Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA) Knut Brødreskift delegat
European Model Flying Union (EMFU) Haagen Valanes kasserer/delegat

For tillitsvalgte i NLF:
Reiseregningsskjema og bestemmelser om refusjon av reisekostnader:

I NLF gjelder prinsippet at det ved forhåndsavtalte reiser vil bli refundert direkte utlegg for gjennomføring av reisen på rimeligste måte. Dersom idrettens rabattordninger (eks. SAS Sportspris) er rimeligste alternativ skal dette benyttes. Bruk av bil bør begrenses og dette alternativet bør kun benyttes når det ikke finnes alternativer eller at bil er rimeligste reisemåte. Ved bruk av bil forutsettes det at flere som skal til samme arrangement/møte i størst mulig grad kjører sammen. Sats for kilometergodtgjørelse er kr. 3,50 som er høyeste sats som NLF kan utbetales skattefritt. Det kreves ikke bilag for bompasseringer.

Ved utarbeidelse av planer og budsjetter legges det til grunn at NLFs representanter på møter, kurs og konferanser alltid reiser mest mulig kostnadseffektivt.

Reiseregninger med vedlegg skal sendes til Norges Luftsportforbund.

Det kan benyttes epost til post@nlf.no eller ordinær post til Møllergata 39, 0179 OSLO.

 

Reiseregningen skal være signert og alle vedlegg må ligge ved.