NLF / Info / Luftsportstyret, komiteer og utvalg

Luftsportstyret, komiteer og utvalg

Etter valget på Luftsportstinget 1. april 2017 har Luftsportstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen denne sammensetningen:

President Rolf Liland rolf.liland@me.com (motorfly/fallskjerm)
1. visepresident Asle Sudbø asudbo@gmail.com (modellfly)
2. visepresident Mariann Brattland mmoen@live.no (hang-, para- og speedgliding / seilfly)
Styremedlemmer: John Ole Hollenstein johnole.hollenstein@hotmail.com (ungdomsrepresentant)
  Arild Solbakken arisolba@online.no (ballong)
  Kristian Moxnes kristmox@gmail.com (fallskjerm)
  Ane Strønen Pedersen ane.pedersen@gmail.com (hang-, para- og speedgliding)
  Sigurd Brattetveit sigurd.brattetveit@hjertevakten.no (mikrofly)
  Espen Bakke espen@gjardar.com (modellfly)
  Linda Christine Lilleng lilleng@sognenet.no (motorfly)
  Arne Wangsholm wangshol@online.no (seilfly)
       
Varamedlemmer: Vegard Rytter   (ungdomsrepresentant)
  Hans Rune Mikkelsen   (ballong)
  Anna Fasting   (fallskjerm)
  Frode Graff   (hang-, para- og speedgliding)
  Stein Erik Lundblad   (mikrofly)
  Haagen Valanes   (modellfly)
  Bjørn Skogøy   (motorfly)
  Rebecca Hansen   (seilfly)
       

Seksjonsstyrene (følg lenke til seksjonens side):
  Ballongseksjonen  
  Fallskjermseksjonen  
  Hang-, para og speedgliderseksjonen
  Mikroflyseksjonen  
  Modellflyseksjonen  
  Motorflyseksjonen  
  Seilflyseksjonen  

Komiteer og utvalg valgt av tinget:
   
     
 Kontrollkomité: Lars Rasmussen  lars.rasmussen@bkkfiber.no leder (motorfly og fallskjerm)
  Inger Grimstad  ingergr@hotmail.com medlem (HG/PG)
  Hans Fredrik Wille  hansfwille@gmail.com medlem (mikrofly)
. Mette Lium  mettelium@gmail.com varamedlem (seilfly)
  Pål Vindfallet pvindfallet@gmail.com varamedlem (mikrofly)
     
Valgkomité: Torolf Paulshus leder (fallskjerm)
  Ann Kristin Bogen 1. nestleder (modellfly)
  Espen Skaar 2. nestleder (motorfly)
  Anders Frydenberg medlem (ballong)
  Vibeke Valle medlem (fallskjerm)
  Trude Steen medlem (HG/PG)
  Tormod Veiby medlem (mikrofly)
  Audun Thinn medlem (modellfly)
  Ola Lilloe-Olsen medlem (motorfly)
  Ole Andreas Marskar medlem (seilfly)

Komiteer og utvalg oppnevnt av forbundsstyret
OPPLISTINGEN NEDENFOR ER SLIK DEN VAR FREM TIL LUFTSPORTSTINGET 2017. ENDRINGER KUNNGJØRES HER NÅR LUFTSPORTSSTYRET HAR BEHANDLET SAKEN
 .    
Ungdomsutvalg: John Ole Hollenstein leder (modellfly)
  Sindre Holberg Nestleder (motorfly)
  Carita Gyldenskog Ranheim medlem (fallskjerm)
  Elisabeth Bye medlem (HG/PG)
  Martin Bunæs medlem (mikro)
  Tobias Veland medlem (motorfly)
  Martin Bjørnebekk medlem (seilfly)
     
Luftromskomité: Per Osen leder (seilfly)
  Roger Holm (mikrofly)
  Frank Due Halvorsen (fallskjerm)
  Per G. Strømmen (motorfly)
  Hans Cato Grytnes (HG/PG)
  Rolf Meum (modellfly)
  Jarle Mathisen (seilfly)
  Hans Rune Mikkelsen (ballong)
  Gunnar Aarø (konsulent)
     
Anleggskomité: Atle Klungrehaug leder (modellfly)
  Erland Åmot (HG/PG)
  Ramsy Suleiman (fallskjerm)
  Pål Vindfallet (mikrofly)
  Ulf Bjørtomt (motorfly)
  Håvard Gangsås (seilfly)
  Morten S. Haave (modellfly)
     
Miljøkomité: Tom Erik Hole leder (seilfly)
  Tor Berg (mikrofly)
  Kåre Liasjø (motorfly)
  Arne Kristian Boiesen (HG/PG)
  Endre Jacobsen (fallskjerm)
  Magnus Nordstrand (modellfly)
  Torkell Sætervadet (sekretariatet)
     
Lovkomité: Karin Bjørnebekk medlem (seilfly)
  Arne Mathisen medlem (motorfly)
     
Ankekomité: Thomas K. Becke leder (fallskjerm)
  Karin Bjørnebekk medlem (seilfly)
  Arne Mathisen medlem (motorfly)
   
 Hederstegnskomitè: Torolf Paulshus leder (fallskjerm)
  Tonny Karlsen medlem (HG/PG)
  Narve Jensen medlem (modellfly)
  Mette Lium medlem (seilfly)
     
Prosjektgruppe Nye NLF anlegg: Håvard Gangsås leder (seilfly)
  Simen Enersen medlem (fallskjerm)
  Arne Kristian Boiesen medlem (HG/PG)
  John Eirik Laupsa (sekretariatet)

Delegater til internasjonale organisasjoner:
     
Fédération Aéronautique Internationale, FAI (listen er oppdatert per 1. juli 2015 på grunnlag av forbundsstyrevedtak 6. mai og seksjonenees oppfølging av vedtaket):
  Rolf Liland visepresident FAI
.    
FAI kommisjoner Delegat Alternativ delegat
CIA - ballong: Arild Solbakken Mikael Klingberg
GAC - motorfly: Kurt Norevik Petter Strømme
IGC - seilfly: Lars Rune Bjørnevik Arild Solbakken
IPC - fallskjerm: Trude Sviggum Hans Christian Heer Amlie
CIAM - modellfly: Narve Jensen Tom Erik Sørensen
CIVA - aerobatics: Thore Thoresen Ivar Dyrdal
CIMA - mikrofly: Tormod Veiby Alf Nipe
CIVL - HG/PG: Frode Graff Ane Strønen Pedersen
CIACA - amatørb. Lars Øyno  
     
 
Europe Air Sports (EAS) Lars Øyno delegat
European Gliding Union (EGU) Steinar Øksenholt delegat
European Hanggliding and Paragliding Union (EHPU) Trond Nilsen delegat
European Microlight Federation (EMF) Roger Holm delegat
European Powered Flying Union (EPFU) Bjørn Skogøy delegat
European Parchute Union (EPU) Hans Christian Heer Amlie delegat
European Federation of Light Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA) Knut Brødreskift delegat
European Model Flying Union (EMFU) Haagen Valanes kasserer/delegat

For tillitsvalgte i NLF:
Reiseregningsskjema og bestemmelser om refusjon av reisekostnader:

I NLF gjelder prinsippet at det ved forhåndsavtalte reiser vil bli refundert direkte utlegg for gjennomføring av reisen på rimeligste måte. Dersom idrettens rabattordninger (eks. SAS Sportspris) er rimeligste alternativ skal dette benyttes. Bruk av bil bør begrenses og dette alternativet bør kun benyttes når det ikke finnes alternativer eller at bil er rimeligste reisemåte. Ved bruk av bil forutsettes det at flere som skal til samme arrangement/møte i størst mulig grad kjører sammen. Sats for kilometergodtgjørelse er kr. 3,50 som er høyeste sats som NLF kan utbetales skattefritt. Det kreves ikke bilag for bompasseringer.

Ved utarbeidelse av planer og budsjetter legges det til grunn at NLFs representanter på møter, kurs og konferanser alltid reiser mest mulig kostnadseffektivt.

Reiseregninger med vedlegg skal sendes til Norges Luftsportforbund.

Det kan benyttes epost til post@nlf.no eller ordinær post til Møllergata 39, 0179 OSLO.

 

Reiseregningen skal være signert og alle vedlegg må ligge ved.