NLF / Info / Årsrapport og regnskap for 2013

Årsrapport og regnskap for 2013

Forbundsstyret godkjente på styremøtet 14. mai 2014 Årsrapport og regnskap for 2013. Kontrollkomiteen og revisor har også avlagt sine rapporter. Dokumentene er tilgjengelig for nedlasting her.