NLF / Hps / Sikkerhetssystem, regelverk..
Nilsen Trond

Sikkerhetssystem, regelverk..

Her kan du laste ned sikkerhetsystemet vårt. Her ligger også BSL D 4-7 og BSL F 1.1. Revisjonsoversikt finner du også. Last også ned rettelser i sikkerhetssystemet 1.2014.

Link til BSL D 4-7 hos Lovdata:  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100105-0001.html

 

1. Utkast til nytt Sikkerhetssystem V.7

2. Gjeldende Sikkerhetssystem V.6.3

3. Gjeldende utdanningskompendium for HG/PG

4. Forskrift om bruk av hangglider og paraglider BSL D 4.7 som pdf

5. Skjema for klubbrevisjon

6. Veiledning for klubbrevisjon

7. Skjema for lukking av avvik

8. Skjema for bytte av faglig leder