NLF / Hps / Sikkerhetsinformasjon og regelverk for hang-, para- og speedglider / Sikkerhetsinformasjon fra produsenter
Nilsen Trond

Sikkerhetsinformasjon fra produsenter

09.10.2018 Safety warning angående paragliderselen Ozone Ozium 2

22.08.2018 Safety warning angående paragliderselen Woody Valley X-rated 7

20.07.2017 Safety warning angående paragliderselen SupAir Altirando 3

16.07.2017 Safety warning angående paragliderselen SupAir Altirando 3

09.04.2018 Safety warning angående paragliderselen Advance Progress 3

01.04.2018 Safety warning angående paragliderselen Ozone Ozium 2

26.02.2018 Safety warning angående nødskjermscontainer fra Independence

07.12.2017 Safety warning angående paraglideren Icaro Pandion

24.10.2017 Safety warning angående paragliderselen Ozone Exoceat

24.10.2017 Safety warning angående paraglideren Sup'Air Leaf

16.08.2017 Safety warning angående paragliderselen Skywalk Cult

05.07.2017 Safety warning angående paraglider selen Sup Air Strike

09.06.2017 Safety warning angående paragliderselen Ozone Ozium (originalen ikke versjon 2)

02.06.2017 Safety warning angående paragliderselene Advance Easiness og Easiness 2

30.05.2017 Safety warning angående paraglideren Skywalk Mescal 5

21.06.2016 Safety warning angående seletøy fra Sup'Air

13.11.2013 Safety warning angående hangglider selen Tenax fra Woody Valley

Har du funnet sikkerhetsinformasjon om utstyr som ikke er listet opp her så gi oss gjerne beskjed på hps@nlf.no