NLF / Hps / Hvordan skal dere tolke det dere ser i ekurs.
Nilsen Trond

Hvordan skal dere tolke det dere ser i ekurs.

Om det står 'Ingen innlevering' på oversikten over de som trenger godkjenning så betyr det at det ikke er skrevet en kommentar til godkjenner der rettledningen sier man skal gjøre det. Skriver man en kommentar så står det levert til vurdering. Det er ikke avgjørende for funksjonen av systemet om man har skrevet noe eller ikke, nytt flygebevis vil bli utstedt uavhengig av om det er skrevet kommentar eller ikke.

Da kan man sjekke karakterboka (den finner du på sidemenyen som nr 4 fra toppen).

 

 

1. Den første linjen der det står Godkjent, 3 og 100% er slik det skal se ut. Da har den som innleverer gitt svar på alle 3 spørsmål og sendt dem inn som man skal og instruktør har satt karakter til godkjent.Står det 1 og 33% har søker svart på et spørsmål og hoppet over 2, 2 og 67% så har man svart på 2 av 3.
2. Står det en strek, 3 og 100% har den som ber om godkjenning gjort sitt, men instruktør har ikke godkjent enda.
3. Står det bare 3 streker så har ikke instruktør godkjent og søker ikke levert på quizen
4. Står det Godkjent og så 2 streker har instruktør godkjent, men det er ikke levert på quizen.

De 3 siste variantene resulterer i at det ikke fornyes