NLF / Hgph / Nyheter

Ut ifra ulykkesstatistikker er kollisjoner mellom HG og PG, PG og PG opg HG og HG noe som desverre er grunn til mange alvorlige og fatale ulykker i vår luftsport. Vi flyr mange på samme sted og ikke alle er like trent og noen følger heller ikke reglene. En HG pilot ser lite oppover når han flyr.

Påsken er over og de fleste er i full gang med sesongen. Loggboka visert stor aktivitet
og beskriver mange fine turer. Og det er slik vi vil ha det!
Jeg vil her bare minne alle om å sjekke lisensen. Fra neste år må alle lisenser fornyes i

NLF

Seksjonsmøter og ting ble gjennomført på Gardermoen 21. og 22. mars.
Samtlige protokoller fra tinget samt seksjonsmøtene legges fortløpende ut etter hvert som de er ferdig signert.

Seksjonen var på besøk hos Torshus Folkehøyskole i går. Ansvarlig for linja "Høgt og Lågt", Brynhild Jorid Rotvold, tok imot undertegnede og HP seksjonens ungdomsreprentant Sondre Auestad. Etter at de 12 elevene hadde kommet tilbake fra flyging hadde vi noen timer sammen i skolens auditorium.

HP/NLF bekrefter at det var Jan Mlodyszewski som omkom i Paramotorulykken 3 mars. Han blir begravet Torsdag 12 mars klokken 11.00 i St. Magnus Kirke i Lillestrøm. Våre tanker går til de etterlatte.

Denne fine gjengen har vært på Instruktørkurs siden torsdag. Det har vært en hektisk periode med mange fag og temaer som man skal gjennom. Endel av undervisningen er gjort sammen med 8 andre instruktører som er på 4 års utsjekk.

HP seksjonen har fått informasjon om at en paraglider pilot (antakelig Paramotor) har omkommet i en ulykke på Slåttum ved 16.30 tiden i dag. Fagsjef jobber med saken.

Etter at vi gikk over til 1.2 som ny fornyelsesdato er det endel piloter som ikke har husket å fornye lisensen til rett tid. Lisensen kan bare fornyes når medlemskap og forikring er betalt.

Hei til alle faglige ledere samt andre delegater og observatører som skal på seksjonsmøte på Gardermoen 21 og 22 mars.
Vedlagt er agendaen til det åpne faglig ledermøte som blir avholdt søndag 22 mars. Som dere ser av agendaen er det mange viktige og spennede saker som blir behandlet!