NLF / Hgph / Nyheter
NLF

Det er viktig at du fornyer lisensen før du skal fly. Husk at forsikringsdekningen forutsetter gyldig medlemskap og lisens. Forsikringsdokumenter finner du HER.

Mange har nok fått med seg diskusjonen på Facebook i gruppen Paraglider Norge angående flyging på Sundvollen i går 23/04/2017.

Her finner du referater fra komiteer og styringsgrupper:

Norway is a great country for flying hang-, para- or speedgliders. If you are a foreign pilot who come to visit Norway with your hang-, para- or speedglider you should read this!

Om du er instruktør og skal attestere på lisensfornyelse for SP/PP/SPG2 så var du tidligere avhengig av å ha linken du fikk på mail når et medlem sendte en lisensfornyelse til deg.

NLF

Samordnet rapportering 2017 åpnet 1. april. Registreringen må være fullført i løpet av april. Vi har nå gjort tilgjengelig medlemstall og oversikt over lisenser pr. 31.12.2015. Dette er tall som klubben trenger for å registrere medlemstall og oversikt over aktive medlemmer.

Vi har fått nye progresjonskort for PP-stigen takket være Kjell-Harald Nesengmo i Indre Salten Paragliderklubb

NLF

På Luftsportstinget 2017 ble Rolf Liland gjenvalgt som president for to nye år. Rolf har vært forbundets president siden 2013. Også Mariann Brattland som har vært 2. visepresident siden 2015 ble gjenvalgt. Ny i presidentskapet er Asle Sudbø.

NLF

Her finner du innkalling og alle saksdokumenter til Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2017.