NLF / Hgph / Nyheter

Ikke alt stiger! Vårt samarbeide med Säkra forsikring har vært bra ogg det fører til fordeler for våre medlemmer. I 2012 blir forsikringen 50 kroner billigere og noen av de potensielle utbetalingene øker.

Det er møte i styringsgruppa for speedriding onsdag 26 november. Sesongen er allerede i gang noen steder. I år blir det viktig å få sporten ren, dvs få de som driver med dette til å forstå at dette er regulert som paraglider.

HP/NLF driver IKKE med kommersiell luftsport. Det har vi ikke anledning til. All tandemflyging er definert som en introduksjonstur til sporten.

Fra torsdag til søndag ettermiddag hadde HP/NLF samlet 19 hjelpeinstruktører til instruktørkurs i Drammen. Det var en meget hyggelig gjeng og vi som underviste var meget fornøyd med forsamlingen.

Til alle som flyr på Gefsenkollen! 

HP seksjonen har økt antall medlemme så langt i år med 88 stk. Dette er en gledlig økning og med 18 kandiater påmeldt på Instruktørkurset uke 37 så har vi gode odds fremoves. For å utvikle sporten vår videre er det viktig at vi har en positiv medlemsutvikling.

Da er årets siste instruktørseminar (fornying av instruktørlisens) ferdig. Det var et bra seminar med 13 deltakere. Neste uke går årets instruktørkurs (nye instruktører) med 17 deltakere. Når dette er fedig vil seksjonen sette opp instruktørstatus.

NLF

NIF åpnet 7. september for søknad om støtte til utstyr, med søknadsfrist 7. november 2011. Søknaden skal foregå via "verktøykassa" i Klubben Online.

Her finner du informasjon om viktige stillinger i HP seksjonen fra adm, styre, komiteer og andre frivillige. HP seksjopnen på telefon 908 67 560 bør likevel kunne svare på det meste du lurer på.