NLF / Hgph / Nyheter

En paragliderpilot fløy inn i en taubanekabel på Svaldbard i kveld. Det virker som om det var nesten mørkt da dette skedde. Vedkommende har ikke kurs og er ikke medlem i HP/NLF. Han er nå på vei til Tromsø med Luftambulanse.

På Luftfartskonferransen som ble arrangert i Bodø 20 februar og 1 mars ble Ole Johnny Rønneberg tildelt Luftfartstilsynets Sikkerhetstrofe for 2012. HP seksjonen støtter dette fullt ut og er glad for at en av våre piloter får trofeet med all den positive omtalen det gir sporten.

I dag 29 februar har Tore Båsland sin siste dag på jobb som generalsekretær i NLF. Fra i Morgen er det John Eirik Laupsa som tar over som generalsekretær. Tore skal fortsatt jobbe endel som senior konsulent i forbundet.

Konkurransekomiteen for paragliding  distanse kaller seg nå KKPGxc (uoffisielt) og deres nye WEBside finner du på www.kkpgxc.no

PÅ CIVL møtet i Taipei i helga besluttet CIVL følgende:

HP seksjonen avholdt styremøte på mandag den 6 februar. Mange viktige saker ble diskutert og behandlet. Protokoll legges ut fra møte når den er klar.

NLF

John Eirik Laupsa (52) er tilsatt som ny generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF) og tiltrer stillingen 1. mars. Laupsa har lang fartstid i NLF og jobber for tiden som seniorkonsulent i forbundet.

NLF har til sammen mottatt over kr 200.000 i spillemidler.
NLF

Ved søknadsfristens utløp i november hadde 14 NLF-klubber søkt om støtte til utstyr med en total anskaffelseskostnad på kr. 722.037,-. Samlet søknadssum var på kr. 240.800,- (en tredjedel av anskaffelseskostnaden). NLF har fått tildelt kr. 204.700,- som er 85 prosent av søknadsbeløpet.

HP seksjonen har med hjelp fra Jan Richard Hansen fått laget en ny brosjyre som vi kan dele ut til de som viser interesse. I løpet av den nærmeste fremtid vil vi pakke 50 stk og sende til hver av våre 50 klubber. Del disse ut og bruk dem aktivt til å verve nye medlemmer.