NLF / Hgph / Nyheter

HP/NLF presiserer at Amnestiordningen 2013 IKKE gir folk anledning til å fly ulovlig. Den er laget i samarbeid med Luftfartstilsynet for å få de SOM FLYR ULOVLIG inn i et forbundet slik at de kan fly lovlig.

Under middagen lørdag på NLFs ting fikk Roy Nerdal tildelt NAKs gullnål.

”NAKs gullnål tildeles personer med mangeårig innsats
som tillitsvalgt i NLF, eller i tilsluttede klubber og andre som forbundet
finner å ha fortjent en slik spesiell påskjønnelse.”

Norges luftsportforbund har et ungdomsutvalg som blandt annet er med og tilrettelegger våre idretter for ungdom. Nåværende representant for HP seksjonen ønsker å å trekke seg og seksjonen søker derfor etter en som kan ta over denne oppgaven.

Gaggle

Det var KØ i lufta (og på bakken) på Sundvollen søndag 7 april. Seksjonen har fått mange tilbakemeldinger på nesten kollisjoner både mellom hangglidere og paraglidere. Med mange i lufta samtidig og på et marginalt hang er det MEGET VIKTIG at man kan vikepliktsreglene og FØLGER DEM.

Finn ditt lisenskort (ikke ditt medlemskort) og sjekk utløpsdatoen for din lisens. Som du ser av tabellen er det blant annet 321 PP2 som enten har sluttet å fly eller som flyr uten gyldig lisens. Husk dette er ulovlig forsikringen din gjelder IKKE! Sjekk DIN lisens.

Hei. Seksjonen har laget laget en oversikt over alle hendelser som har skjedd i første kvartal i år.

Av en eller annen grunn byttet SMHI hirlam passord i går. Vi tok kontakt og nytt passord sendes ut til alle medlemmer ved 17 tiden fredag 22. Dette kom like uventet på oss som på dere. God påske, fly sikkert, hilsen Arne