NLF / Hgph / Nyheter

Etter å ha tilbragt ettermiddagen hos Politiet i Moss kan HP seksjonen slå fast at det var en paragliderpilot som omkom ved Jeløya utenfor Moss torsdag 1 mai. Han ble funnet i havet av en kajakk padler som rapporterte om funnet ved halv ett tiden. Det er ingen vitner til ulykken.

Det var en ulykke ved Jeløya ved Moss i går og politiet sa at de antok det var en kite. Nå er utstyret hentet og jeg skal se på det nå i ettermiddag og mye tyder på at det var en paraglider likevel. Mere info følger. Hilsen Arne

Nå har www.pilotbutikken.no fått siste revisjon av sikkerhetssystemet/håndboka ferdig.

HP/NLF presiserer at Amnestiordningen 2013 IKKE gir folk anledning til å fly ulovlig. Den er laget i samarbeid med Luftfartstilsynet for å få de SOM FLYR ULOVLIG inn i et forbundet slik at de kan fly lovlig.

Under middagen lørdag på NLFs ting fikk Roy Nerdal tildelt NAKs gullnål.

”NAKs gullnål tildeles personer med mangeårig innsats
som tillitsvalgt i NLF, eller i tilsluttede klubber og andre som forbundet
finner å ha fortjent en slik spesiell påskjønnelse.”

Norges luftsportforbund har et ungdomsutvalg som blandt annet er med og tilrettelegger våre idretter for ungdom. Nåværende representant for HP seksjonen ønsker å å trekke seg og seksjonen søker derfor etter en som kan ta over denne oppgaven.

Gaggle

Det var KØ i lufta (og på bakken) på Sundvollen søndag 7 april. Seksjonen har fått mange tilbakemeldinger på nesten kollisjoner både mellom hangglidere og paraglidere. Med mange i lufta samtidig og på et marginalt hang er det MEGET VIKTIG at man kan vikepliktsreglene og FØLGER DEM.

Finn ditt lisenskort (ikke ditt medlemskort) og sjekk utløpsdatoen for din lisens. Som du ser av tabellen er det blant annet 321 PP2 som enten har sluttet å fly eller som flyr uten gyldig lisens. Husk dette er ulovlig forsikringen din gjelder IKKE! Sjekk DIN lisens.