NLF / Hgph / Nyheter

HP seksjonen  er så heldig at to folkehøyskoler har paragliding som pensum for sine elever. Det er Valdres Folkehøyskole med linjen Altitude Paragliding og Torshus folkehøyskole med linja Høyt og Lavt.

Vedlagt ligger en oversikt tatt ut av MelWin som viser hvor mange vi har av forskjellige lisenser. Her finner du SP5, PP3, PPG, OTH, HHI og så videre. Sikkerhetssystemet har oversikt over alle forkortelsene. Det beste vi kan lese ut av dette er at vi er en seksjon i vekst!

HP/NLF har 185 instruktører i Hanggliding og Paragliding. Av disse på 47 fornye sin instruktørlisens i år for å beholde rettigheten. Seksjonen innbyr derfor til 2 instruktørseminarer i 2014. Det første går i Oslo på Rica Victoria Hotell den 29 og 30 mars.

NLF

På denne siden finner du lister som er hentet ut av Medlems og Lisenssystemet i NLF pr. 31. desember 2013.

Listene er fordelt på alderskategoriene som skal brukes i Idrettsregistreringen 2014.

HP seksjonen har nå lagt ut forsikringsbevis og standard forsikringsvilkår for 2014. Last disse ned og ta vare på dem sammen med "Huskeliste for ulykker i inn og utland". Fly sikkert, hilsen Arne

NLF

NLFs sekretariat har flyttet fra Rådhusgata 5b til moderne lokaler i femte etasje i Møllergata 39.
Vår nye adresse er Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo. Dette er både besøks- og postadresse. E-post: post@nlf.no Telefon 23 01 04 50. I forbindelse med flyttingen har NLF valgt å slutte med telefaks.

Speedriding er regulert av HP seksjonen og vi har i dag  193 piloter som har SPG lisens. Merk at har man PP lisens kan man ikke fly speedrider/speedflyer og har man SPG kan man ikke fly miniwings eller større paraglidere.

Har du planer om å ta et høyere sertifikat i vinter? Eller oppdatere deg på teori slik at du flyr din paraglider på den beste og sikreste måte. Da vil Oppgavesamlinga i Paragliding hjelpe deg å nå det målet på en effektiv måte.