NLF / Hgph / Nyheter

"Grunnleggeren"  av hangglidingen i Norge, Fredrik Dahl, sendte meg en kopi av vedlagte Hangglider blad fra 1 april 1975. I det står det at første norske organiserte hanggliderorganisasjon var "Norsk Hang Glider Klubb" som ble stiftet 15 oktober 1974.

Etter sesongen i 2013 besluttet Segelflyget, DSvU og S/NLF å stoppe abonementet på Hirlamprognosene fra SMHI. Til erstatning har Stefan Lövfren, seilflyger i Avestad Segelflyklubb, utviklet nye seilflyprognoser for Skandinavia bygget på RASP Blipmaps.

Det er alltid lurt å sjekke at lisensen er gyldig nå når man har betalt medlemskap og forsikring. Om en ulykke skjedde og du hadde betalt medlemskap og forsikring men ikke hadde gyldig lisens ville du ikke få noe igjen på forsikringa.

Hei!
Her kommer årets utgave av'Reglement_for_NorgesCup_Paragliding". ( Som også kan ses
på som en "håndbok" både for arrangører og utøvere.) Det meste er som ifjor, men her er
noen eksempler på endringer:

Under EHPU møte som ble avholdt i Amsterdam 1. februar ble HP seksjonens daglige leder Arne H Hillestad utnevnt til president i European Hang and Paraglider Union.

2013 var er år HP seksjonen desverre hadde mange hendelser. Analyse av hendelsene gir oss innspill til sikkerhetsarbeidet og noe som gikk igjen i 2013 var nybegynner - utland. Generelt så er det mye større sjanse for en hendelse når man flyr i utlandet. Det kan man leser ut ifra statistikken.

I januar får du tilsendt medlemskort med giro for å betale medlemskap og forsikringer. Dette forfaller 31.1. hvert år. Lisensen derimot har frem til nå hatt 1. april som fornyelsesdato. Fra nå av er denne datoen flyttet til 1 februar, det vil si samme dato som medlemskapet skal være i orden.

HP seksjonen  er så heldig at to folkehøyskoler har paragliding som pensum for sine elever. Det er Valdres Folkehøyskole med linjen Altitude Paragliding og Torshus folkehøyskole med linja Høyt og Lavt.