NLF / Hgph / Nyheter

2013 var er år HP seksjonen desverre hadde mange hendelser. Analyse av hendelsene gir oss innspill til sikkerhetsarbeidet og noe som gikk igjen i 2013 var nybegynner - utland. Generelt så er det mye større sjanse for en hendelse når man flyr i utlandet. Det kan man leser ut ifra statistikken.

I januar får du tilsendt medlemskort med giro for å betale medlemskap og forsikringer. Dette forfaller 31.1. hvert år. Lisensen derimot har frem til nå hatt 1. april som fornyelsesdato. Fra nå av er denne datoen flyttet til 1 februar, det vil si samme dato som medlemskapet skal være i orden.

HP seksjonen  er så heldig at to folkehøyskoler har paragliding som pensum for sine elever. Det er Valdres Folkehøyskole med linjen Altitude Paragliding og Torshus folkehøyskole med linja Høyt og Lavt.

Vedlagt ligger en oversikt tatt ut av MelWin som viser hvor mange vi har av forskjellige lisenser. Her finner du SP5, PP3, PPG, OTH, HHI og så videre. Sikkerhetssystemet har oversikt over alle forkortelsene. Det beste vi kan lese ut av dette er at vi er en seksjon i vekst!

HP/NLF har 185 instruktører i Hanggliding og Paragliding. Av disse på 47 fornye sin instruktørlisens i år for å beholde rettigheten. Seksjonen innbyr derfor til 2 instruktørseminarer i 2014. Det første går i Oslo på Rica Victoria Hotell den 29 og 30 mars.

NLF

På denne siden finner du lister som er hentet ut av Medlems og Lisenssystemet i NLF pr. 31. desember 2013.

Listene er fordelt på alderskategoriene som skal brukes i Idrettsregistreringen 2014.

HP seksjonen har nå lagt ut forsikringsbevis og standard forsikringsvilkår for 2014. Last disse ned og ta vare på dem sammen med "Huskeliste for ulykker i inn og utland". Fly sikkert, hilsen Arne

NLF

NLFs sekretariat har flyttet fra Rådhusgata 5b til moderne lokaler i femte etasje i Møllergata 39.
Vår nye adresse er Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo. Dette er både besøks- og postadresse. E-post: post@nlf.no Telefon 23 01 04 50. I forbindelse med flyttingen har NLF valgt å slutte med telefaks.