NLF / Hgph / Nyheter

Som de fleste vet ble det flom på Rikssenteret også i år. Rikssenteret stod under 4 cm vann i 16 timer. Alt inventar ble redda opp i annen etasje men veggene nede må tørke. Senteret er åpnet i dag offisielt men vil ha fulldrift fra fredag 6 juni.

HG jubileum snart? Norsk Hang Glider Klubb v/Fredrik Dahl.

Da enkelte land i Europa (bland annet Tyskland) har økt maksimalgrensa som en ansvarsforsikring skal dekke har HP/NLF i samarbeide med vårt forsikringsselskap AGS også fått øket maksimalbeløpet til NOK 13 000 000 eller maks € 1500 000.

Den 20 mai sendte seksjonen ut en inforasjonsmail til alle medlemmer. Så alle som har gyldig mailadresse i MelWin skal ha fått den nå. Men for sikkerhets skyld legger vi en kopi av mailen som vedlegg her på hjemmesida også. Ha en fin dag, hilsen Arne

Dette spørsmålet har jeg fått mange ganger i vår. Men situasjonen har vært uavklart. Først mandag morgen 12 mai fikk vi brev fra Vågå kommune og saken ble tatt opp på styremøte samme kvelden. Og slik er situasjonen:

"Grunnleggeren"  av hangglidingen i Norge, Fredrik Dahl, sendte meg en kopi av vedlagte Hangglider blad fra 1 april 1975. I det står det at første norske organiserte hanggliderorganisasjon var "Norsk Hang Glider Klubb" som ble stiftet 15 oktober 1974.

Etter sesongen i 2013 besluttet Segelflyget, DSvU og S/NLF å stoppe abonementet på Hirlamprognosene fra SMHI. Til erstatning har Stefan Lövfren, seilflyger i Avestad Segelflyklubb, utviklet nye seilflyprognoser for Skandinavia bygget på RASP Blipmaps.

Det er alltid lurt å sjekke at lisensen er gyldig nå når man har betalt medlemskap og forsikring. Om en ulykke skjedde og du hadde betalt medlemskap og forsikring men ikke hadde gyldig lisens ville du ikke få noe igjen på forsikringa.