NLF / Hgph / Nyheter

Flommen er nå stagnert ser det ut til. 1/3 av landingen er under vann, men vannet i Otta elva har økt minimalt siste 12 timer. Huskono (bekken mot vegen) derimot er mer preget av flom og veien inn til Rikssenterøya er sperret. Men regnet begynner å gi seg. Håper alt faren er over....

Vannet kom denne gang opp og fylte 1/3 av landingen. Vi var heldige at det var relativt kaldt da det regnet så mye onsdag at nedbøren i fjellet kom mange steder som snø. Det gjorde at man måtte til lavereliggende områder for å finne resultatet vannmassene.

Det var Ulf Anders Dreessen (født 76) fra Moss som omkom i denne tragiske ulykken. HP/NLF har satt ned en ulykkeskommisjon og har jobbet aktivt sammen med politiet i denne saken. En rapport ventes klar i løpet av 2 uker. Våre tanker går til familie og venner. Arne

Etter å ha tilbragt ettermiddagen hos Politiet i Moss kan HP seksjonen slå fast at det var en paragliderpilot som omkom ved Jeløya utenfor Moss torsdag 1 mai. Han ble funnet i havet av en kajakk padler som rapporterte om funnet ved halv ett tiden. Det er ingen vitner til ulykken.

Det var en ulykke ved Jeløya ved Moss i går og politiet sa at de antok det var en kite. Nå er utstyret hentet og jeg skal se på det nå i ettermiddag og mye tyder på at det var en paraglider likevel. Mere info følger. Hilsen Arne

Nå har www.pilotbutikken.no fått siste revisjon av sikkerhetssystemet/håndboka ferdig.

HP/NLF presiserer at Amnestiordningen 2013 IKKE gir folk anledning til å fly ulovlig. Den er laget i samarbeid med Luftfartstilsynet for å få de SOM FLYR ULOVLIG inn i et forbundet slik at de kan fly lovlig.

Under middagen lørdag på NLFs ting fikk Roy Nerdal tildelt NAKs gullnål.

”NAKs gullnål tildeles personer med mangeårig innsats
som tillitsvalgt i NLF, eller i tilsluttede klubber og andre som forbundet
finner å ha fortjent en slik spesiell påskjønnelse.”

Norges luftsportforbund har et ungdomsutvalg som blandt annet er med og tilrettelegger våre idretter for ungdom. Nåværende representant for HP seksjonen ønsker å å trekke seg og seksjonen søker derfor etter en som kan ta over denne oppgaven.