NLF / Hgph / Nyheter

Den 20 mai sendte seksjonen ut en inforasjonsmail til alle medlemmer. Så alle som har gyldig mailadresse i MelWin skal ha fått den nå. Men for sikkerhets skyld legger vi en kopi av mailen som vedlegg her på hjemmesida også. Ha en fin dag, hilsen Arne

Dette spørsmålet har jeg fått mange ganger i vår. Men situasjonen har vært uavklart. Først mandag morgen 12 mai fikk vi brev fra Vågå kommune og saken ble tatt opp på styremøte samme kvelden. Og slik er situasjonen:

"Grunnleggeren"  av hangglidingen i Norge, Fredrik Dahl, sendte meg en kopi av vedlagte Hangglider blad fra 1 april 1975. I det står det at første norske organiserte hanggliderorganisasjon var "Norsk Hang Glider Klubb" som ble stiftet 15 oktober 1974.

Etter sesongen i 2013 besluttet Segelflyget, DSvU og S/NLF å stoppe abonementet på Hirlamprognosene fra SMHI. Til erstatning har Stefan Lövfren, seilflyger i Avestad Segelflyklubb, utviklet nye seilflyprognoser for Skandinavia bygget på RASP Blipmaps.

Det er alltid lurt å sjekke at lisensen er gyldig nå når man har betalt medlemskap og forsikring. Om en ulykke skjedde og du hadde betalt medlemskap og forsikring men ikke hadde gyldig lisens ville du ikke få noe igjen på forsikringa.

Hei!
Her kommer årets utgave av'Reglement_for_NorgesCup_Paragliding". ( Som også kan ses
på som en "håndbok" både for arrangører og utøvere.) Det meste er som ifjor, men her er
noen eksempler på endringer:

Under EHPU møte som ble avholdt i Amsterdam 1. februar ble HP seksjonens daglige leder Arne H Hillestad utnevnt til president i European Hang and Paraglider Union.