NLF / Hgph / Nyheter

Hei til alle faglige ledere samt andre delegater og observatører som skal på seksjonsmøte på Gardermoen 21 og 22 mars.
Vedlagt er agendaen til det åpne faglig ledermøte som blir avholdt søndag 22 mars. Som dere ser av agendaen er det mange viktige og spennede saker som blir behandlet!

Jeg videresender denne da jeg vet mange av vår piloter skal nedover:

Den Europeiske Hangglider og Paraglider Unionen www.ehpu.org avholdt sitt Årsmøte i Drammen lørdag 31 januar. NLF var vertskap for arrangementet. Møtet samlet 27 representanter fra 14 av de 19 medlemslandene i unionen.

Frode "FlyBy" Fester har nå åpnet egen Paragliderbutikk i Vangsgata 6 på Voss. Paraglidersporten vokser og Voss Hang og Paragliderklubb er nå HP seksjonens største PG (HG og SPG) klubb. Lykke til!

HP/NLF sendte i går ut innbydelse til Instruktørkurs og Instruktørseminarer til alle klubber. Vi du bli instruktør går årets første instruktørkurs i Oslo 5-8 mars. Da er det også et Instruktørseminar for de som må/vil fornye I lisensen sin. Det gar den 7 og 8 mars i Oslo på samme sted.

Vedlagte dokument er i dag sendt alle med SPG lisens. Sett dere inn i hva som står der. Når dere fornyer er det seksjonens SPG2, SPG3, SPG4 og SPG5 lisenser som gjelder. Fly sikkert hilsen Arne

Som du sikkert vet er det Seksjonsmøte den 21. mars i 2015. Der skal det velges nytt styre i seksjonen.  Valgkomiteen tar gjerne imot forslag til kandidater som kunne tenke seg å sitte i seksjonens styre.

Styringsgruppa i Speedflying/Speedridng har sammen med seksjonen bearbeidet og forbedret vårt utdanningssystem og seksjonen har besluttet at vedlagte dokument trer inn i Sikkerhetssystemet som kapittel V3 fra 1.1.2015. Men i praksis kan det brukes fra DD.

Hei
Vi vil informere om fristen for rapportering av VO-tiltak avsluttet i 2014.
Denne datoen er satt til 14.01.2015
Dette gjelder tiltak som er avsluttet i 2014 og med startdato tidligst
01.01.2013.