NLF / Hgph / Nyheter

Denne fine gjengen har vært på Instruktørkurs siden torsdag. Det har vært en hektisk periode med mange fag og temaer som man skal gjennom. Endel av undervisningen er gjort sammen med 8 andre instruktører som er på 4 års utsjekk.

HP seksjonen har fått informasjon om at en paraglider pilot (antakelig Paramotor) har omkommet i en ulykke på Slåttum ved 16.30 tiden i dag. Fagsjef jobber med saken.

Etter at vi gikk over til 1.2 som ny fornyelsesdato er det endel piloter som ikke har husket å fornye lisensen til rett tid. Lisensen kan bare fornyes når medlemskap og forikring er betalt.

Hei til alle faglige ledere samt andre delegater og observatører som skal på seksjonsmøte på Gardermoen 21 og 22 mars.
Vedlagt er agendaen til det åpne faglig ledermøte som blir avholdt søndag 22 mars. Som dere ser av agendaen er det mange viktige og spennede saker som blir behandlet!

Jeg videresender denne da jeg vet mange av vår piloter skal nedover:

Den Europeiske Hangglider og Paraglider Unionen www.ehpu.org avholdt sitt Årsmøte i Drammen lørdag 31 januar. NLF var vertskap for arrangementet. Møtet samlet 27 representanter fra 14 av de 19 medlemslandene i unionen.

Frode "FlyBy" Fester har nå åpnet egen Paragliderbutikk i Vangsgata 6 på Voss. Paraglidersporten vokser og Voss Hang og Paragliderklubb er nå HP seksjonens største PG (HG og SPG) klubb. Lykke til!

HP/NLF sendte i går ut innbydelse til Instruktørkurs og Instruktørseminarer til alle klubber. Vi du bli instruktør går årets første instruktørkurs i Oslo 5-8 mars. Da er det også et Instruktørseminar for de som må/vil fornye I lisensen sin. Det gar den 7 og 8 mars i Oslo på samme sted.

Vedlagte dokument er i dag sendt alle med SPG lisens. Sett dere inn i hva som står der. Når dere fornyer er det seksjonens SPG2, SPG3, SPG4 og SPG5 lisenser som gjelder. Fly sikkert hilsen Arne