NLF / Hgph / Nyheter

Noen har allerede oppdaget det, men Flightlog har nylig fått en oppgradering slik at man kan laste opp IGC filer direkte fra instrument til Flightlog.

AirLogger er en app som gjør det mulig å lage sporlogg med iPhone og iPad. Den ble utviklet i vinter av et av HPS-seksjonens medlemmer, Morten Kals, med mål om å forenkle loggføringsprosessen.

Det kom oppdaterte retningslinjer for smittevern fredag 12. juni 2020

På generell basis gjelder følgende for alle grener innen NLF og idretten for øvrig:

Trenger du reiseforsikring for 2020?

NLF har inngått en avtale med IF / Europeiske om å tilby en helårs reiseforsikring som dekker våre luftsportsaktiviteter.

Ikke glem at det skal utstedes NOTAM om klubben driver med opptrekk av hang-/eller paraglider.

Send NOTAM manus til hps@nlf.no så ordner vi NOTAM.

Senterkoordinat er å foretrekke + radius og ønsket høyde (G-luftrom)

Her finner du sikkerhetsinformasjon, hendelsesanalyser og ulykkesrapporter.

 

Norway is a great country for flying hang-, para- or speedgliders. If you are a foreign pilot who come to visit Norway with your hang-, para- or speedglider you should read this!

Det har vært mange fine flydager mange steder i landet og mange har fått utnyttet alt ikke-kontrollert luftrom og vel så det.

Seksjonsmøtet for 2019 bestemte at en del av seksjonens midfler skulle benyttes til å støtte klubbene i innkjøp og drift av værstasjoner.