NLF / Hgph / Nyheter

Norway is a great country for flying hang-, para- or speedgliders. If you are a foreign pilot who come to visit Norway with your hang-, para- or speedglider you should read this!

Det kom oppdaterte retningslinjer for smittevern fredag 8. mai 2020

På generell basis gjelder følgende for alle grener innen NLF og idretten for øvrig:

OPPDATERT:  Du må ha 70% rett på quiz for at den skal merkes gjennomført. Du kan ikke endre et svar, men kan gå igjennom quizen så mange ganger du ønsker/behøver.
Frist for å ha gjennomført er 14.mai 2020 for å beholde SPG beviset for 2020.

Det har vært mange fine flydager mange steder i landet og mange har fått utnyttet alt ikke-kontrollert luftrom og vel så det.

Seksjonsmøtet for 2019 bestemte at en del av seksjonens midfler skulle benyttes til å støtte klubbene i innkjøp og drift av værstasjoner.

Her finner du den første kvartalsrapporten over hendelser fra HPS seksjonens fagutvalg. Det er bare mottatt rapport for 18 hendelser i 1. kvartal 2020. så det er ikke nok til å si noe meningsfylt om trender (for få hendelser).

Ulykke i Gjesdal, Rogaland

Det er med sorg vi må informere om at et medlem av Voss hang- og paragliderklubb omkom i en ulykke med speedglider i Frafjord i Gjesdal kommune i dag 20.04.2020.

Våre tanker går til pårørende og venner av den omkomne i en slik tung tid.