NLF / Hangglidingparagliding / VO midler ved PG og HG kurs. Info fra NIF
Arne Håkon Hillestad

VO midler ved PG og HG kurs. Info fra NIF

Hei
Vi vil informere om fristen for rapportering av VO-tiltak avsluttet i 2014.
Denne datoen er satt til 14.01.2015
Dette gjelder tiltak som er avsluttet i 2014 og med startdato tidligst
01.01.2013. 

 For å få et kurs godkjent for Voksenopplæringsmidler må det bestå av en
Vo-godkjent kursbeskrivelse. Det må være minst 8 VO-godkjente timer.
Deltakerene må minst fylle 14 år det året kurset avholdes og minst en deltaker
må registreres, samt godkjennes for gjennomføringen.
Ytterligere spørsmål kan rettes til support enten på tlf. 03615 eller e-post
support@idrettsforbundet.no
Med vennlig hilsen
Idrettens Support