NLF / Hangglidingparagliding / Rikssenteret, hva skal vi gjøre med det? Vil DU hjelpe seksjonen?
Arne Håkon Hillestad

Rikssenteret, hva skal vi gjøre med det? Vil DU hjelpe seksjonen?

Ny vindpølse på plass.

Et av de mest usikre elementene i HP seksjonen drift og økonomi
er Rikssenteret vårt i Vågå. Etter flommen i 2011 og det at kommunen kun
har gitt tillatelse til at 10 mennesker kan bo der samtidig har det vært vanskelig å få senteret til å
gå i pluss. Denne grensen er satt ut fra nåværende reguleringsplaner og seksjonen vil
sjekke om vi har noen muligheter til å forandre dette.

Jeg vet at 99 % av medlemmene ønsker å fortsatt ha dette
tilbudet som er unikt i Europeisk sammenheng og for å klare det ønsker vi DIN
hjelp. Seksjonen vil sette ned en komite som får i oppgave å diskutere hvordan
senteret skal drives på en forsvarlig økonomisk måte. Denne komiteen skal etter
noen møter i høst legge frem et forslag til handlingsplan for fremtidig drift
av senteret. Planen bør være ferdig til seksjonens strategimøte lørdag 14.
desember der den skal diskuteres. Innspill til komiteen kan gjerne gjøres på
seksjonens facebookside!

Tar du utfordringen? Meld din interesse på mail til arne.hillestad@nlf.no. Interesserte vil
bli innkalt til et møte i oktober hos NLF og det vil etter behov bli et møte
til i november for å lage en plan. Seksjonen dekker dine utgifter. Håper på at
vi her får samlet mange medlemmer med mange ideer for å få dette til.
Hilsen
Arne