NLF / Hangglidingparagliding / Revisjon av sikkerhetssystemet.
Arne Håkon Hillestad

Revisjon av sikkerhetssystemet.

Sikkerhetssystemet revisjon 6.2 er ferdig og blir sendt til alle klubber (daglig og faglig leder) samt alle instruktører denne uka. Klubbene har deretter 14 dager på seg til å gå gjennom den nye revisjonen og komme med eventuelle tilbakemeldinger. Luftfartstilsynet skal deretter sjekke at det som er nytt-og-forandret er i oden slik at godkjenningen av vårt sikkerhetssystem blir opprettholdt. Er det medlemmer utenom disse gruppene som ønsker å se denne ennå ikke godkjente revisjonen kan man henvende seg til klubben og har man eventuelle kommentarer kan dette sendes via klubben. Revisjonen blir trolig sendt ut onsdag men senest torsdag 24 januar. Fly sikkert, hilsen Arne