NLF / Hangglidingparagliding / Reglement for Norgescup i Paragliding XC
Arne Håkon Hillestad

Reglement for Norgescup i Paragliding XC

Hei!
Her kommer årets utgave av'Reglement_for_NorgesCup_Paragliding". ( Som også kan ses
på som en "håndbok" både for arrangører og utøvere.) Det meste er som ifjor, men her er
noen eksempler på endringer:

2.2 Forhåndskansellering av en NC-runde.
KKPGxc kan i samråd med arrangør velge å forhåndskansellere en NC-runde. Dette gjelder hvor
værprognosene er "håpløse" i forhold til sikkerhet. Hvis man velger å forhåndskansellere så må
det sendes ut info om dette 35-37 timer før første planlagte briefing. Det informeres da på 
KKPGxc's smstjeneste, www.KKPGxc.no, og Twitter #KKPGxc. Hvis de forskjellige værmeldingene
ikke er entydigeskal vi legge mest vekt på prognosene fra XCSkies og NOAA. Medlemmene av 
KKPGxc og arrangør tilstreber god dialog og diskusjon, f.eks. via "møte" på Skype,
og sender sin stemme (kanseller eller ikkekanseller) til epost KKPGxc@gmail.com. Arrangør har 
dobbeltstemme, det samme har leder av KKPGxc. Tidsfrist for stemmegivning: 36 timer før første
planlagte briefing. Simpelt flertall avgjør.

3.17 Avlysning.
Dersom en NCrunde blir avlyst på første konkurransedag kan arrangøren beholde 50 % av 
deltageravgiften per. deltaker. Resten av deltageravgiften blir tilbakebetalt til deltakerne.
Hvis 3 piloter eller flere har startet på oppgaven innenfor tidsvinduet (= 'gyldig omgang')
beholder arrangøren 100% av deltakeravgiften for hele NC-runden. Dersom en NC-runde
blir forhåndskansellert etter reglene i pkt. 2.2 kan arrangøren beholde 25% av den innbetalte
deltakeravgiften

Se Web: http://www.klubbinfo.no/kkpg/regelverk.html

Mvh
Hans-Cato Grytnes
for KKHGxc Konkurransekomiteen for paragliding, distanse.
www.kkpgxc.no, epost: kkpgxc@gmail.com

 

VedleggStørrelse
PDF icon NC reglement KKPGxc135.61 KB