NLF / Hangglidingparagliding / "Paragliderulykke" i Bergen 6. februar 2013
Arne Håkon Hillestad

"Paragliderulykke" i Bergen 6. februar 2013

Illustrasjonsfoto, speedrider som lander

Ifølge lokale media var det en paraglider ulykke i bergen onsdag 6 februar. http://www.ba.no/nyheter/article6484981.ece.  Sannheten er at det var en speedriderulykke og piloten som skadet seg ikke er registrert som medlem i NLF og  hadde hverken godkjent utdannelse, forsikring eller lisens. HP/NLF tar sterkt avstand fra slik ulovlig flyging og har oversendt saken til Luftfartstilsynet som vil anmelde piloten for ulovlig flyging. En speedrider er definert som en paraglider og det er hang og paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund som regulerer dette i Norge. Vi legger til at blant de piloter som har tatt speedriderutdannelse i regi av forbundet og flyr lovlig kun har hatt en mindre ulykke mens det de siste 2 år har vært 3 alvorlige ulykker med speedrider av folk som har flydd ulovlig. HP seksjonen oppfordrer alle til å lære og fly speedrider, paraglider eller hangglider gjennom vårt utdanningssystem som er godkjent av Luftfartstilsynet. Kontakt fagsjef Arne H Hillestad for mer informasjon. Tel. 908 67 560 i kontortiden.