NLF / Hangglidingparagliding / Nye lisensutstedelses og fornyelsesskjemaer
Nilsen Trond

Nye lisensutstedelses og fornyelsesskjemaer

Det er gjort en revisjon av våre lisensutstedelses og fornyelsesskjemaer for å sikre at NLF mottar korrekt informasjon om ønsket forsikring.

Om man tidligere glemte å sende inn del 2 av skjemaet ble man registrert kun med grunnforsikring. For å sikre oss at alle medlemmer blir registrert med ønsket forsikringsalternativ må man nå gjøre et aktivt valg også dersom man bare vil ha grunnforsikringen. Det er også obligatorisk å sende inn del 2 med hvilken forsikring man har valgt - dette gjelder også ved lisensutvidelse. Glemmer man dette utstedes ikke ny lisens.

Alle klubber bør vurdere om de skal gjøre det obligatorisk ved oppstart av kurs at eleven signerer del 2 og at denne sendes NLF.
Å informere elevene om hvilken forsikring de har er noe man alltid skal gjøre ved kursstart, da kan man benytte anledningen til å få en signatur fra alle.

Du finner de nye skjemaene her: http://nlf.no/hangglidingparagliding/skjemaer