NLF / Hangglidingparagliding / Ny fornyelsesdato for lisensen gjeldende fra 2014.
Arne Håkon Hillestad

Ny fornyelsesdato for lisensen gjeldende fra 2014.

I januar får du tilsendt medlemskort med giro for å betale medlemskap og forsikringer. Dette forfaller 31.1. hvert år. Lisensen derimot har frem til nå hatt 1. april som fornyelsesdato. Fra nå av er denne datoen flyttet til 1 februar, det vil si samme dato som medlemskapet skal være i orden. Alle utstedte lisenser gjelder likevel frem til utløpsdatoen som står på dem og fornyet du før 15.1. 2014 og er pilot er utløpsdato 1.4.2016 slik det står på din lisens. Men ved neste fornying blir ny utløpsdato 1.2.2018. Da er overgangen fullført. Husk derfor at du skal sjekke lisensen også når du betaler medlemskap og forsikring. Kanskje den også må fornyes? (Dette ble vedtatt av årsmøtet 2013 i HP seksjonen). Er denne forklaringen forvirrende husk bare å fornye før utløpsdatoen som står på din lisens så er alt i orden!

Fornying kan skje elektronisk også for elever i dag men elektronisk fornying virker ikke hvis ikke medlemskap og forsikring først er i orden. Fly sikkert med alle papier i orden, hilsen Arne