Hva skjer med Rikssenteret?

Skrevet av Arne Håkon Hillestad
Vårt "vannsportssenter"

Arbeidet med å fikse rikssenteret etter flommen pågår for fullt. Første etasje blir nå tømt for alt inventar. Deretter skal senteret spyles for å få vekk all leira som ligger overalt inne. Det er lite trolig at senteret kan brukes i sommer. Men HP/NLF har en avbruddsforsikring og vi jobber med å leie et internatbygg som vil bli det alternative Rikssenteret i sommer. Dette håper vi å løse i løpet av uka. Intill da holder vi til på Smedsmo Camping. Bussene går som vanlig, denne uka er det ungdomsuka og de melder om flybare forhold. Daglig leder treffes på telefon 95521275.

 

Hanggliding/Paragliding
Post- og besøksadresse:

Møllergata 39
0179 Oslo

Fakturaadresse:
Fakturamottak
0840 Oslo

Elektronisk faktura:
faktura@nlf.no
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer:
974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK