Hanggliderkurset på Rikssenteret

Skrevet av Arne Håkon Hillestad

Hanggliderkurs blir avholdt på Rikssenteret i august. Oslo og Omland Hanggliderklubb vil avholde 2 kurs og HP/NLF overlater derfor ansvret til OOHGK. Her er link til kurset og påmelding: http://oohgk.no/info/faq-om-ha​nggliderkurset/

 


Post- og besøksadresse
Møllergata 39
0179 Oslo
Telefon: 23 01 04 50
E-post: post@nlf.no
Organisasjonsnummer: 974 953 552

 

 

Bankkonto:
5002 05 01577

Betaling fra utlandet:
Iban nr. NO4050020501577
Swiftadresse: DNBANOKK