NLF / Hangglidingparagliding / Fornying, 1.4 i år, 1.2 neste år.
Arne Håkon Hillestad

Fornying, 1.4 i år, 1.2 neste år.

Det er alltid lurt å sjekke at lisensen er gyldig nå når man har betalt medlemskap og forsikring. Om en ulykke skjedde og du hadde betalt medlemskap og forsikring men ikke hadde gyldig lisens ville du ikke få noe igjen på forsikringa.
Sjekk derfor på http://melwin.nlf.no/ med medlemsnummer og kode fra medlemskortet at alt er i orden om du ikke finne lisensen. Alle lisenser (også PP2, SP2) kan fornyes elektronisk hvis medlemskap og forsikring er i orden og du fornyer før lisensen har gått ut. Se vedlagte beskrivelse for hvordan PP2/SP2 også kan fornye elektronisk. Fly sikkert, hilsen Arne