NLF / Hangglidingparagliding / Forandring og noen nye regler i seksjonens sikkerhetssystem.
Arne Håkon Hillestad

Forandring og noen nye regler i seksjonens sikkerhetssystem.

Sikkerhetssystem Rev 6.2

Hei til alle medlemmer i HP/NLF

HP seksjonen har foretatt en liten revisjon av vårt
sikkerhetssystem som gjøres gjeldende fra 1 februar 2014. Vi ber alle sette seg
inn i disse forandringene som er blitt gjort etter grundig arbeid i høst og med
innputt fra instruktørseminaret i Drammen.

Forandringene gjelder følgende: faglig ledelse av klubb,
tilleggsregler om NOTAM for opptrekk (pålagt fra LT etter nestenulykken i
Sverige), pakking av nødskjerm, godkjenning av hjelm, valg av vinge, flyging i
utlandet og innføring av krav til at eleven har hatt en hvis tid til trening i
bakkehandtering på PP2 kurset.

Vi legger til at en del av forandringene er bare en nærmere
spesifisering mens en forandring har vært annonsert i forrige sikkerhetssystem til
å gjelde fra 2014.

Sikkerhetssystemet er laget ut fra lang erfaring og noe
av  forandringene i denne revisjonen er
lagt til ut i fra ulykkesanalyse de siste årene.

HP seksjonen ønsker alle en godt og sikkert flyår!

Hilsen på vegne av faglig ledergruppe,
Arne H Hillestad