NLF / Hangglidingparagliding / Do you speak Norwegian, not?, English or Polish?
Arne Håkon Hillestad

Do you speak Norwegian, not?, English or Polish?

New English and some Polish matherial on its way (see end of document for more info in English). HP seskjonen ser at endel av våre piloter ikke behersker det Norske språket ennå. Inntil nå har vi hatt lite stoff på andre språk enn Norsk. Seksjonen er i ferd med å rette på dette. Nå er PP5 teoriprøva oversatt til Engelsk og den vil nå også bli oversatt til Polsk med det første. Paramotorprøva er neste dokument som skal "internasjonaliseres". Når det gjelder sikkerhetssystemet så er det under revisjon og kun deler av det vi i nærmeste fremtid bli oversatt til Engelsk. Klubber som skal ha utsjekk eller konverteringer for ikke norsksnakkende piloter bes henvende seg til seksjonen for å få tilsendt det nye materiellet.  The hangglider and paraglider department has now started translating some of our matherial to other languages. First out is the IPPI 5 test for paragliding. It is tanslated to English and it is in the phase of beeing translated also into Polish. The next dokument is the test to become a paramotor pilot. Contact Arne at 908 67 560 or mail arne.hillestad@nlf.no for more info.