NLF / Hangglidingparagliding / Det gjelder luftrom
Arne Håkon Hillestad

Det gjelder luftrom

Utvidelsen av Oslo TMA i vår lagde endel begrensninger for vår aktivitet!

NLF jobber for å bedre vilkårene for luftsport i regulert luftrom. Luftromskomiteen betår av representanter for flere seksjonener og komiteeen jobber for å tilrettelegge luftrom vi alerede bruker og ta tilbake luftrom som er blitt regulert.

Vi har i Loggboka 2500 registrerte flysteder. Noen er kysthang, eller "skli-tur-steder", eller det er steder langt fra TMA'er og slikt hvor man ikke har problemer med restriksjoner.

Vi er avhengi av innspill fra DEG og din klubb, for å kartlegge evt. problem-områder. Områder som vi igjen kan benytte om det opprettes en luftsportboks der.

Som eksempel i forhold til HG/PG kan nevnes nyopprettet luftsportboks for Sundvollen og Hvittingfoss.

Hvis du har et tilsvarende område som du ønsker at HP/NLF skal få inn på sin prioriteringsliste må du sende en mail til hp.nlf@nlf.no .

Ta med relevant info, gjerne grafisk, om ønsket utbredelse og høyde. Samt noe om hvor stort behovet er. (Potensiale, mulige dager pr. år,  antall piloter i området, osv) Ta også med mest mulig historikk: Hvem eller hvilken klubb som har gjort hva og når. Kontakter i "tårnet", i Avinor, osv.

Mvh  Hans-Cato Grytnes
(luftromskontakt)