NLF / Hangglidingparagliding / Bruk av flyradio for HG og PG piloter
Arne Håkon Hillestad

Bruk av flyradio for HG og PG piloter

Prøveordningen for bruk av flyradio for HG og PG piloter er forlenget med et år. Vedlagte dokument fra LT og Radio og Teletilsynet gir HP/NLFs medlemmer mulighet til å benytte flyradio ut 2012. Dersom ikke noe uforutsatt skjer vil dette bli en permanent ordning fra 2013. Frem til nå er det gitt 5 tillatelser til å benytte flyradio av HP/NLF som administrerer ordningen. Man kan selv velge de to siste bokstavene i kallesignalet. For HG er kallesignalet: LC-Hxx og for paraglider LC-Pxx. Luftfartsskolen ( http://luftfartsskolen.no.152.bysant.com/default.pl?showProduct=412&pageId=187) har kurs slik at man kan studere mesteparten selv. Lokale flyklubber, seilflyklubber og mikroklubber kan også avholde slike kurs. LT avholder den formelle eksamen for å få flyradiosertifikat.  Kontakt seksjonen om du ønsker mer informasjon.

VedleggStørrelse
PDF icon Flyradio Prøveordning349.87 KB