NLF / Forbund / Utfordrende å åpne Rygge for allmennflybevegelser
Anonymous

Utfordrende å åpne Rygge for allmennflybevegelser

Den kommersielle flytrafikken ved Rygge ble avviklet 1. november 2016, og siden den tid har flyplassen vært hel-militær, uten konsesjon for sivile flybevegelser. Det har medført full stopp for GA-aktiviteten på flyplassen, inkludert treningsbevegelser.

Arbeidet opp mot politisk ledelse og embetsverket i henholdsvis Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å gjenåpne flyplassen for GA-bevegelser startet allerede juli 2016, da det ble klart at Ryanair ville trekke seg ut fra Rygge.

Etter møte med den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet i september 2016 gikk det ut et oppdrag fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsbygg og Forsvarsstaben om å gå i dialog med allmennflymiljøet på Rygge med sikte på å legge til rette for fortsatt allmennflyvirksomhet på flyplassen. Det er denne dialogen som dessverre strekker ut i tid. 

Derimot har dialogen med Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet gitt resultater: 1. mars fikk allmennflymiljøet i form av Rygge Aerosenter AS dispensasjon fra kravet om konsesjon. Etter ønske fra Forsvaret, har Luftfartstilsynet også stilt seg positiv til at dispensasjonen overføres til Forsvaret. Dermed er det ingen vesentlige sivile hindre for at allmennflymiljøet på Rygge kan komme i lufta igjen.

Forbundet jobber fortsatt intenst med saken overfor Forsvaret. NLF møter imidlertid et system som så langt ikke har kommet opp med en løsning, men vi vil fortsette å prioritere betydelig med ressurser for å få gjenåpnet en av landets viktigste GA-flyplasser. Så snart det foreligger endelige avklaringer vil det umiddelbart bli gitt informasjonen videre til brukerne.