NLF / Forbund / Sommerhilsen til NLFs medlemmer
Jon Gunnar Wold

Sommerhilsen til NLFs medlemmer

Kjære luftsportvenner!
Vi leser midten av mai, og mange har fått både kropp og materiell ut av eventuelle vinterdvaler, og har kommet seg i luften igjen. Andre venter til det står noen flere varmegrader på værmeldingen, og gleder seg til sommeren.

Presidentskapet i NLF er valgt for å bl a lede forbundsstyret, og derved også være overordnet ansvarlig for forbundets sikkerhetsarbeid. Med denne hilsenen ønsker presidentskapet å nå den enkelte utøveren, klubbmedlemmet og lederen i forbundets 250 klubber og syv seksjoner — med andre ord nettopp deg ☺

Sesongstart er alltid en utfordring for idrettsutøvere. Formen skal finnes tilbake, og kvassheten en sluttet forrige sesong med ligger som et friskt minne i bakhodet når en igjen skal begynne å fly eller hoppe.

Selv om idrettslige prestasjoner og poeng under trening og konkurranser er viktige for oss, har vi som alle vet et enda viktigere element i våre idrettsgrener enn de fleste andre; sikkerhet. 
Våre basisferdigheter er ofte veldig annerledes enn våre idrettsteknikker. Det er værplanleggingen, sikkerhetsmarginene, høydebevisstheten, utkikken etter andre i luften, vurdering av avgangsforhold og landingssteder og de innøvde nødprosedyrene som skal fungere under høyt stress som er suksessfaktoren for om turen eller hoppet til syvende og sist er vellykket eller ikke.
Jeg pleier å dele en luftsportutøver sine personlige kjerneområder i tre deler, og tillater meg å trekke dem frem nok en gang, med noen ord om den enkelte:

De er: - kunnskaper,- ferdigheter,- holdninger.

Kunnskaper:
Ved sesongstart har en gjerne brukt tid på å friske opp regler og bestemmelser, tatt en titt i teorikompendier og fly-/skjermhåndbøker. Mange er innom seksjonens websider og leser gjennom forrige års hendelse- og ulykkesrapporter for å fylle opp kunnskapsbanken med andre sine erfaringer; noen av dem ganske dyrekjøpte, men for leseren helt gratis. Hvordan ville en selv reagert? Ville en ha klart å gjøre noe annerledes, eller forstår man hvorfor vurderingene der og da ble som de ble? Ville en vært mentalt og taktilt forberedt om en selv kom opp i den samme situasjonen? En oppfrisking av teoribasert kunnskap er en god sikkerhetsinvestering ved sesongstart.

Ferdigheter:
Ferdighetsnivået er en ferskvare. Mange timer i luften, mange landinger eller mange starter gir erfaring, og erfaring bygger både ferdigheter og erfaringsbasert kunnskap. Noen rolige turer, noen mindre krevende hopp, startforhold godt på den trygge siden av vindgrensene gir alle marginer som tillater en å komme rolig opp mot ens gamle kvasse nivå. De aller mest erfarne utøverne våre er ofte konservative ved sesongstart. Det er fordi de har lært av erfaringer de gjorde da de selv var mindre erfarne, og har forstår at eget ferdighetsnivå svinger med sesongsyklusen. 

Holdninger:
Om det skorter på ferdigheter og/eller kunnskaper av forskjellige årsaker, er holdningene dine en viktig redningsplanke. Det er mange definisjoner på holdninger, eller ”airmanship” som det også kalles i noen miljøer. Noen sier at holdninger er det du gjør når ingen andre ser på… Jeg vil selv si at holdninger er den faktiske, jordnære vurderingen du gjør av dine egne kunnskaper og ferdigheter, og måten du bestemmer deg for hvor dine personlige muligheter og begrensninger ligger i dag, for denne turen eller dette hoppet. Holdninger er om du presser gjennom for å nå et mål (target fixation), eller om du gjør sikre valg underveis i planlegnings- og gjennomføringsprosessene. Holdningene dine er det som ligger til grunn for avgjørelsene du tar, som igjen kan avgjøre om du kommer trygt hjem eller ikke.

En annen viktig effekt av holdninger, er at de har stor signalverdi i miljøet. En ansvarsfull utøver som ”tar det rolig” i sesongstarten, gir viktige signaler til sine kanskje mer uerfarne venner i miljøet. Holdninger smitter, enten de er ”gode” eller dårlige”. Del dine gode holdninger med dine venner og de som ser opp til deg, og hjelp andre å få de rette faglige og sportslige holdningene på en god måte. 

Luftsportutøvere er hyggelige og kloke mennesker, som utfordrer grenser som ”folk flest” finner det ubehagelig å nærme seg. Slik skal det være. Vi skal ha som mål å bli flinkere, klokere og sikrere. Vi skal tørre å gå videre til mer avansert utstyr og ha ambisjoner om å kvalifisere til vanskeligere konkurranseklasser. Vi skal tørre å dele våre egne kunnskaper, ferdigheter og holdninger med andre, ved å delta på instruktørkurs og selv å være instruktører, og vi skal tørre å ta ansvaret for kvaliteten av andres materiell gjennom verv som kontrollører eller inspektører på teknisk/materiellsiden. Og vi skal tørre å melde inn funn, hendelser og erfaringer som andre kan lære av, eller som kan bidra til å avdekke trender som på sikt kan føre til uønskede situasjoner. Rapporteringssystemene våre er viktige for at organisasjonen kan lære av aktivitetens erfaringer, og for at andre utøvere kan dra nytte av dem gjennom endring av kursinnhold, regler eller fokusområder.

Alt dette er også luftsport — og noe av det som gjør aktivitetene spennende!

Med en klok sesongstart der en frisker på med kunnskaper og der en tillater seg marginer for vinterindusert ”rust”, bør alt ligge til rette for en sesong med et høyt aktivitetsnivå; både kvalitativt og kvantitativt. Og gjennom en klok forvaltning av klubbmiljøer og –kulturer i våre 250 luftsportklubber i NLFs syv seksjoner, skal forutsetningene på alle måter ligge til rette for at alle er med oss inn i det neste året også.

Med et varmt og luftig ønske til alle medlemmer, unge og eldre, nye og erfarne, om en aktiv, trygg og morsom luftsportsesong;

Blue skies and safe landings,

Rolf Liland
President NLF

Mariann Moen
Visepresident NLF

Tor D. Schaathun
Visepresident NLF